Про Етичний комітет Асоціації

Пріоритетне завдання етичного комітету – контроль за дотриманням професійних кордонів і норм, а також розвиток спільноти фахівців допоміжних професій у області терапії розладів і порушень харчової поведінки.

Функції комітету

– підтримання етичних норм поведінки фахівців Асоціації на високому професійному рівні;

– допомога Асоціації в процесах навчання і сертифікації, впровадження етичних стандартів для фахівців у роботі з РПП;

– прагнення до захисту громадськості від шкоди з боку некваліфікованих фахівців;

– взаємодія і співпраця з широким колом партнерських Асоціацій психотерапевтів.

 

До основних повноважень комітету належать:

1) формулювання етичних стандартів для прийняття їх Асоціацією;

2) розслідування заяв про неетичну поведінку членів Асоціації;

3) прийняття рішень за заявами про неетичну поведінку.

 

Звертаємо вашу увагу, що зі спірних питань щодо діяльності психологів, які не входять до реєстру нашої організації, комітет може надати винятково рекомендаційні інформаційні повідомлення.