Про Науковий комітет Асоціації

Науковий комітет — це робочий колегіальний орган з питань наукових досліджень і технологій в області розладів харчової поведінки (РХП).

Функції комітету

— надання фахівцям (психологам, лікарям, педагогам, соціальним працівникам) можливості для обміну науковою інформацією, передовими технологіями, досвідом і практикою в області РХП (в тому числі на науково-практичних семінарах, форумах, конференціях, що проводяться Асоціацією);
— сприяння інформаційно-просвітницькій роботі з метою залучення суспільної уваги до проблеми розладів харчової поведінки, інформування суспільства про цю проблему через надання науково обґрунтованої інформації та експертної оцінки на платформі сайту Асоціації, в засобах масової інформації, громадських і державних організаціях;
— організація спільної діяльності з науково-дослідними центрами, профільними інститутами, цільовими групами фахівців з проведення наукових досліджень в області РХП;
— організація експертної роботи з метою оцінки якості діагностичного інструментарію, профілактичних, корекційних і терапевтичних програм в області РХП і сприяння впровадженню нових розробок і технологій (у т.ч. адаптація методик, протоколів, тестів) в області РХП.