Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації  Patrick’s Mental Health Services.

 

Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:

Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:

Відділ психології:

  • Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
  • Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
  • Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
  • Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS

 

Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.

 

Відділ комунікацій:

  • Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
  • Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
  • Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS

 

Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:

  • Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
  • Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)

 

Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)

 

Перекладачка:

  • Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.

 

 

 

Multi-Family Therapy for Anorexia Nervosa
Сімейна терапія лікування
нервової анорексії

Parent Measures
Вимірювання для батьків

 

 

Revised Children’s Anxiety and Depression Scale – Parent (RCADS-P)
Переглянута шкала опитування дитячої тривоги та депресії для батьків (RCADS-P)

Instructions: Please put a circle around the word that shows how often each of these things happens to your child. There are no right or wrong answers.

Інструкції: Будь ласка підкресліть слово яке визначає частоту, з якою кожна з цих речей відбувається з вашою дитиною. У цій шкалі не існує вірних або хибних відповідей.

 

0.      ніколи1.      іноді2.      часто3.      завжди
1.      My child worries about things
Моя дитина турбується стосовно деяких речей
0123
2.      My child feels sad or empty
Моя дитина почувається сумною або спустошеною
0123
3.      When my child has a problem, he/she gets a funny feeling in his/her stomach
Коли моя дитина має труднощі, вона має дивне відчуття у животі
0123
4.      My child worries when he/she thinks he/she has done poorly at something
Моя дитина хвилюється коли вона зробила щось погано
0123
5.      My child feels afraid of being alone at home
Моя дитина боїться залишатися вдома на одинці
0123
6.      Nothing is much fun for my child anymore
Ніщо більше не здається моїй дитині смішним
0123
7.      My child feels scared when taking a test
Моя дитина відчуває себе наляканою під час тестування
0123
8.      My child worries when he/she thinks someone is angry with him/her
Моя дитина хвилюється коли їй здається, що хтось злий на неї
0123
9.      My child worries about being away from me
Моя дитина стурбована, що може бути далеко від мене
0123
10.  My child is bothered by bad or silly thoughts or pictures in his/her mind
Моя дитина стурбована поганими або дурними думками або образами в своїх думках
0123
11.  My child has trouble sleeping
Моя дитина має проблемі зі сном
0123
12.  My child worries about doing badly at school work
Моя дитина хвилюється щодо виконання домашнього завдання у школі
0123
13.  My child worries that something awful will happen to someone in the family
Моя дитина хвилюється що щось погане може статися з членами її родини
0123
14.  My child suddenly feels as if he/she can’t breathe when there is no reason for this
Моя дитина раптово почувається що вона не зможе дихати навіть якщо для цього не має причин
0123
15.  My child has problems with his/her appetite
Моя дитина має проблеми з апетитом
0123
16.  My child has to keep checking that he/she has done things right (like the switch is off, or the door is locked)
Моя дитина перевіряє чи правильно вона зробила побутові справи (наприклад, чи вимкнула світло, чи закриті двері)
0123
17.  My child feels scared to sleep on his/her own
Моя дитина боїться засипати на самоті
0123
18.  My child has trouble going to school in the mornings because of feeling nervous or afraid
Моя дитина має проблеми з тим, щоб піти до школи з ранку тому що почувається знервованою або наляканою
 0123
19.  My child has no energy for things
У моєї дитини не має енергії робити звичайні речі
0123
20.  My child worries about looking foolish
Моя дитина хвилюється виглядати безглуздо
0123
21.  My child is tired a lot
Моя дитина дуже втомилася
0123
22.  My child worries that bad things will happen to him/her
Моя дитина хвилюється, що з нею можуть статися погані речі
0123
23.  My child can’t seem to get bad or silly thoughts out of his/her head
Моя дитина здається не може позбутися поганих або дурних думок і своїй голові
0123
24.  When my child has a problem, his/her heart beats really fast
Коли у моєї дитині виникає проблемі її серцебиття прискорюється
0123
25.  My child cannot think clearly
Моя дитина не може думати чітко
0123
26.  My child suddenly starts to tremble or shake when there is no reason for this
Моя дитина раптово починає тремтіти коли для цього немає причин
0123
27.  My child worries that something bad will happen to him/her
Моя дитина хвилюється, що щось погане може з нею статися
0123
28.  When my child has a problem, he/she feels shaky
Коли моя дитина має проблему, вона почувається хиткою
0123
29.  My child feels worthless
Моя дитиня почувається нікчемною
0123
30.  My child worries about making mistakes
Моя дитиня хвилюється коли робить помилки
0123
31.  My child has to think of special thoughts (like numbers or words) to stop bad things from happening
Моя дитина звертається до спеціальних думок (наприклад рахує цифри або слова) для того, щоб погані речі не сталися
0123
32.  My child worries what other people think of him/her
Моя дитина стурбована стосовно того, що інші люди думають про неї
0123
33.  My child is afraid of being in crowded places (like shopping centres, the movies, buses, busy playgrounds)
Моя дитина боїться знаходитися у натовпі в таких місцях як шопінг центри, автобуси, ігрові майданчики
0123
34.  All of a sudden my child will feel really scared for no reason at all
Зненацька моя дитина може стати дуже наляканою без наявних для цього причин
0123
35.  My child worries about what is going to happen
Моя дитина стурбована щодо того, що може статися
0123
36.  My child suddenly becomes dizzy or faint when there is no reason for this
Моя дитина раптово може почувати запаморочення або знепритомніти без наявних для цього причин
0123
37.  My child thinks about death
Моя дитина розмірковує про смерть
0123
38.  My child feels afraid if he/she have to talk in front of his/her class
Моя дитина боїться виступати перед класом
0123
39.  My child’s heart suddenly starts to beat too quickly for no reason
У моєї дитина раптово прискорюється серцебиття
0123
40.  My child feels like he/she doesn’t want to move
Моя дитина почуває, що не може рухатися
0123
41.  My child worries that he/she will suddenly get a scared feeling when there is nothing to be afraid of
Моя дитина хвилюється, що в неї раптова може виникати почуття жаху у той час як у неї не може бути чого боятися
0123
42.  My child has to do some things over and over again (like washing hands, cleaning, or putting things in a certain order)
Моя дитина може робити одні и ті самі дії постійно (мити руки, прибирати, складати речі у певному порядку)
0123
43.  My child feels afraid that he/she will make a fool of him/herself in front of other people
Моя дитина хвилюється що вона може виглядати дурною перед іншими людьми
0123
44.  My child has to do some things in just the right way to stop bad things from happening
Моя дитина повинна робити деякі справи лише певним чином з метою того, щоб погані речі з нею не траплялися
0123
45.   My child worries when in bed at night
Моя дитина хвилюється у ліжку у ночі
0123
46.  My child would feel scared if he/she had to stay away from home overnight
Моя дитина злякається, якщо залишиться  на ночівлю не вдома
0123
47.  My child feels restless
Моя дитина відчувається дуже неспокійно
0123

 

 

 

 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17
Опитувальник сильних сторін та ускладнень

 

Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child’s behaviour over the last six months.

Інструкції: Для кожного пункту будь ласка зазначте варіант який вам більш підходить:
Це не так, Іноді так, Точно так. Будь ласка відповідайте на запитання навіть якщо ви не впевнені абсолютно у відповіді чи запитання здається вам дурним. Будь ласка відповідайте базуючись на поведінці вашої дитини останні шість місяців

Інструкції:  Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, поведінку дитини за період поточного шкільного року або за останні шість місяців.

 

0.      Це не такІноді  так1.      Точно так
1.      Considerate of other people’s feelings
Уважна щодо почуттів інших людей
012
2.      Restless, overactive, cannot stay still for long
Неспокійна, гіперреактивна,  не може довго всидіти
012
3.      Often complains of headaches, stomach-aches or sickness
Часто жаліється на головний біль, біль у животі або слабкість
012
4.      Shares readily with other children (treats, toys, pencils etc.)
Охоче ділиться з іншими дітьми (частуваннями, іграшками,
олівцями та ін.)
012
5.      Often has temper tantrums or hot tempers
Часто має істерики чи емоційні спалахи
012
6.      Rather solitary, tends to play alone
Схильна проводити час та грати наодинці
012
7.      Generally obedient, usually does what adults request
Зазвичай слухняна, робить те, що вимагають дорослі
012
8.      Many worries, often seems worried
Має багато хвилювань, часто виглядає стурбованою
012
9.      Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill
Допомагає тим, хто скривджений, засмучений або хворий
012
10.  Constantly fidgeting or squirming
Постійно крутиться або метушіться
012
11.  Has at least one good friend
Має щонайменше одного доброго друга
012
12.  Often fights with other children or bullies them
Часто б’ється з іншими дітьми або булить їх
012
13.  Often unhappy, down-hearted or tearful
Часто нещаслива, пригнічена або плаксива
012
14.  Generally liked by other children
Загалом подобається іншим дітям
012
15.  Easily distracted, concentration wander
Часто відволікається, увага блукає
012
16.  Nervous or clingy in new situations, easily loses confidence
Знервована або настирна y новій обстановці; легко втрачає  впевненість
012
17.  Kind to younger children
Добра до молодших дітей
012
18.  Often lies or cheats
Часто бреше або обманює
012
19.  Picked on or bullied by other children
Інші діти або молоді особи дратують її або знущаються з неї
012
20.  Often volunteers to help others (parents, teachers, other children)
Часто допомагає іншим (батькам, вчителям, іншим дітям)
012
21.  Thinks things out before acting
Обмірковує речі перед тим, як діяти
012
22.  Steals from home, school or elsewhere
Викрадає речі із дому, школи та інших місць
012
23.  Gets on better with adults than with other children
Почувається добре більше із дорослими, ніж із дітьми
012
24.  Many fears, easily scared
Має багато страхів, легко лякається
012
25.  Sees tasks through to the end, good attention span
Доводить справи до кінця, має добру увагу
012

 

Чи є у вас зауваження?

______________________________________________________________

 

Overall, do you think that your child has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people?

Загалом, як ви вважаєте, чи є у вашої дитини складнощі з однієї або більше наступних сфер:
емоції, концентрація, поведінка, здатність лагодити з іншими людьми?

НіТак – невеликі складнощіТак – деякі складнощіТак – тяжкі складнощі

 

If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:

 

How long have these difficulties been present?
Скільки тривають ці труднощі

Less than a month
Менше місяця
1-5 months
1-5 місяців
6-12 months
6-12 місяців
Over a year
Більше року
Do these difficulties upset or distress your child?
Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу?
Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do the difficulties interfere with your child’s everyday life in the following areas?
HOME LIFENot at allOnly a littleQuite a lotA great deal
FRIENDSHIPSNot at allOnly a littleQuite a lotA great deal
CLASSROOM LEARNINGNot at allOnly a littleQuite a lotA great deal
LEISURE ACTIVITIESNot at allOnly a littleQuite a lotA great deal

 

Do these difficulties put a burden on you or the family as a whole?

Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу?

Not at all
Зовсім ні
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно

 

 

 

 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+

ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 18+

 

Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain. Please give your answers on the basis of how the person you are describing has been over the last six months.

Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно ” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, поведінку особи, яку ви описуєте за останній місяць.

 

0.      Невірно1.      Частково вірно2.      Вірно
1.      Considerate of other people’s feeling
Уважний(-а) до почуттів інших людей
012
2.      Restless, overactive, finds it hard to sit down for long
Невгамовний(-а), занадто активний(-а), не може довгo залишатися спокійним(-ою)
012
3.      Often complains of headaches, stomach-aches or sickness
Часто скаржиться на головний біль, біль в животі або нудоту
012
4.      Shares readily with others, for example food and drink
Охоче ділиться з іншими дітьми (наприклад їжа або напої)
012
5.      Often loses temper
Часто вибухає гнівом або знаходиться у стані підвищенoї дратівливості
012
6.      Would rather be alone than with other people
Скоріше самітник(-ця), схильний(-а) до гри наодинці
012
7.      Generally willing to do what other people want
Загалом робить те, що просять інші
012
8.      Many worries, often seems worried
3аклoпотаний(-а), часто має занепокоєний вигляд
012
9.      Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill
Намагається допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається
012
10.  Constantly fidgeting or squirming
Постійно крутиться або метушиться
012
11.  Has at least one good friend
Має щонайменше одного хорошого товариша
012
12.  Often fights with others or bullies them
Часто б’ється з іншими  або зачіпає їx
012
13.  Often unhappy, down-hearted or tearful
Часто нещасливий(-а), похнюплений(-а), готовий(-а) розплакатися
012
14.  Generally liked by others
B більшості випадкiв подобається іншим
012
15.  Easily distracted, concentration wanders
Легко відволікається, неуважний(-а)
012
16.  Nervous in new situations, easily loses confidence
Знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачає впевненість
012
17.  Kind to children
Добре ставиться до дітей
012
18.  Often lies or cheats
Часто бреше чи обманює
012
19.  Picked on or bullied by others

Інші діти дратують його(її) або знущаються з нього(неї)

012
20.  Often volunteers to help others (family members, friends, colleagues)
Часто пропонує свою допомогу іншим (членам сім’ї, друзям, колегам)
012
21.  Thinks things out before acting
Може зупинитись і подумати перед тим як діяти
012
22.  Steals from home, work or elsewhere
Краде речі з дома, роботи та інший місць
012
23.  Gets along better with older people than with people of his/her age
Краще ладить зі старшими, ніж з людьми свого віку
012
24.  Many fears, easily scared
Багато страхів, часто лякається
012
25.  Sees tasks through to the end, good attention span
Виконує завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а)
012

 

Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані ви ще чимось?

______________________________________________________________

 

Overall, do you think that the person you are describing has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people?

У цілому, чи вважаєте ви, що у особи, яку ви описуєте  є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць?

No
Ні
Yes – minor difficulties
Так – невеликі труднощі
Yes – definite difficulties
Так – чіткі труднощі
Yes – severe difficulties
Так – серйозні труднощі

 

If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:

Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі

 

How long have these difficulties been present?
Як довго тривають ці труднощі?

Less than a month
Менше місяця
1-5 months
1-5 місяці
6-12 months
6-12 місяців
Over a year
Більше року
Do these difficulties upset or distress the person you are describing?
Ці труднощі розстроюють і засмучують особу, яку ви описуєте?
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do the difficulties interfere with this person’s everyday life in the following areas?
Ці труднощі заважають у повсякденному житті  особи, яку ви описуєте в наступних сферах?
Getting along with the people he/she is closest to (e.g. family, partner)
Відносини з близькими (членами сім’ї, партнером)
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Making and keeping friends
Відносини з друзями
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Work or study
Робота або навчання
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Hobbies, sports or other leisure activities
Хобі, спорт або інший відпочинок
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно
Do these difficulties put a burden on you or others?
Ці труднощі обтяжують ваших близmких (членів сім’ї, друзів)?
Not at all
Анітрохи
Only a little
Тільки трохи
Quite a lot
Досить сильно
A great deal
Дуже сильно

 

 

 

SCORE-15

Instructions: We would like you to tell us about how you see your family at the moment. So we are asking for YOUR view of your family.

Інструкції: Будь ласка опишіть як ви бачите вашу сім’ю зараз, ваша особистий погляд

When people say ‘your family’ they often mean the people who live in your house. But we want you to choose who you want to count as the family you are going to describe.

Часто коли люди кажуть «твоя сім’я» вони мають на увазі тих людей, з якими ти живеш в одному дому. Але ми хочемо запропонувати вам обрати тих людей, яких ви особисто вважаєте членами сім’ї

 

For each item, make your choice by putting a circle around just one of the options numbered 1 to 5. If a statement was “We are always fighting each other” and you felt this was not especially true of your family, you would put a tick in box 4 for “Describes us: not well”.
Для кожного пункту опитування будь ласка підкресліть варіант який ви вважаєте вірним від одного до п’яти.  Наприклад якщо ви бачите ствердження «Ми завжди конфліктуємо один з одним» и ви вражаєте, що це не зовсім правдиво для вашої сім’ї будь ласка оберіть пункт 4 «Описує нас: не зовсім вірно) 

 

Do not think for too long about any question, but do try to circle on of the options for each question.
Не замислюйтесь дуже довго над запитаннями, просто підкресліть один із варіантів, який вважаєте вірним

 

1.       Описує нас: Дуже добре2.      Описує нас:  добре3.      Описує нас: Частково4.        Описує нас: Не зовсім вірно5.      Описує  нас:  Зовсім не вірно
1.      In my family we talk to each other about things which matter to us

Ми розмовляємо один з одним про речі, які мають для нас значення

12345
2.      People often don’t tell each other the truth in my family

В моїй сім’ї люди зазвичай не говорять правду один одному

12345
3.      Each of us gets listened to in our family

У нашій родині до кожного з нас прислухаються

12345
4.      It feels risky to disagree in our family
У нашій родині ризиковано не погоджуватися
12345
5.      We find it hard to deal with everyday problems
Нам важко справлятися з повсякденними проблемами
12345
6.      We trust each other
Ми довіряємо один одному
12345
7.      It feels miserable in our family
Почуватися членом нашої сім’ї жалюгідно
12345
8.      When people in my family get angry they ignore each other on purpose
Коли люди в моїй родині зляться, вони навмисне ігнорують один одного
12345
9.      We seem to go from one crisis to another in my family
Ми ніби переходимо від однієї кризи до іншої в моїй родині
12345
10.  When one of us is upset they get looked after within the family
Коли хтось із нас засмучений, про нього піклуються в сім’ї
12345
11.  Things always seem to go wrong for my family
Здається, у моїй родині справи завжди йдуть не так, як  треба
12345
12.  People in the family are nasty to each other
Люди в нашій сім’ї недоброзичливці один до одного
12345
13.  People in my family interfere too much in each other’s lives
Люди в моїй родині занадто багато втручаються в життя один одного
12345
14.   In my family we blame each other when things go wrong
У моїй родині ми звинувачуємо один одного, коли щось йде не так
12345
15.  We are good at finding new ways to deal with things that are difficult
Ми добре знаходимо нові способи впоратися зі складними речами
12345

 

What words would best describe your family?
Які слова найкраще охарактеризують вашу родину?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

What is the problem/challenge that brought you to therapy? The main problem is
Яка проблема/виклик привела вас до терапії? В чому, на ваш погляд, головна проблема?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

How severe is it? Please mark your answer on the line below:
Наскільки вона важка? Будь ласка, позначте свою відповідь у рядку нижче:

Взагалі не проблема                                                                                                 Зовсім погано

12345678910

 

How are you managing as a family?

Як ви живете як сім’я?

 Дуже добре                                                                                                                     Дуже погано

12345678910

 

Do you think the therapy here will be / has been helpful?

Як ви думаєте, чи булла/буде терапія тут корисною?

 Дуже корисна                                                                                                                    Не корисна

12345678910