Актуальність дослідження полягає в тому, що нервова анорексія та інші розлади харчової поведінки є складними стосовно ранньої діагностики і звернення за допомогою, а також щодо результатів психотерапії та стійкої ремісії. Ці захворювання становлять загрозу для фізичного і психологічного здоров’я багатьох неповнолітніх юнаків та дівчат, довгий час залишаючись непоміченими для оточення. Той факт, що нервова анорексія залишається захворюванням із найвищим показником смертності (що становить за різними даними близько 20-30%), навіть при проведенні лікування, змушує нас уважніше досліджувати симптоми, їхнє значення та походження.

Однією із центральних ідей в гештальт-терапії є ідея кордону контакту, де виникає досвід. Також Ф. Перлз акцентував на тому, що процес організації такого досвіду веде або до творчого пристосування, або до переривань, стереотипів чи почуття тривоги. Важливість теоретичних положень про співвідношення фігури і фону, концентрація на інтерпретації цілісності чи розщепленості фігури в рамках актуальної ситуації важко переоцінити [2, с.36].

Через положення про феноменологічність, діалогічність та перевагу досвіду над раціоналізацією, значення певних психопатологічних рис, симптомів у порушеннях харчової поведінки залишається не достатньо вивченими з позиції гештальт-підходу.

МКХ-10 ( Міжнародна класифікація хвороб) серед інших дає наступні визначення симптомів нервової анорексії (F.50.0) та нервової булімії (F.50.2): «хворі сприймають себе як занадто товстих, є нав’язливий страх розтовстіти, в результаті чого хворий вважає допустимим для себе лише дуже низьку вагу» [1, с.355]. DSM-5 серед інших критеріїв нервової анорексії виділяє: інтенсивний страх набрати вагу і надмірний вплив ваги та форми тіла на самооцінку [6].

Серед причин, які виділяє «Альянс переживання харчових порушень», зокрема, є сукупність біологічних, соціальних, психологічних та міжособистісних факторів. Гештальт-терапія може впливати на вищезгадані наслідки відповідно до цих психосоціальних причин чи міжособистісних особливостей у стосунках.

У своєму аналізі симптомів порушень харчової поведінки ми спираємося на визначення Йонтефа здорового функціонування організму. На його думку, в здоровому функціонуванні фігура змінюється в залежності від того, що необхідно, тобто вона зміщується на інший фокус, коли потреба задоволена чи коли вона подавляється більш невідкладною потребою. Здорове функціонування, за висновками гештальт-теоретика, включає в себе креативне пристосування [5, с. 148]

 

Список використаних джерел:

Международная статистическая класификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 10-й пересмотр //Каталогизация публикаций. Библиотечная служба ВОЗ. – 1995. – Т. 1. – Ч. 1. – 698 с.
Перлз Ф. Теория гештальт-терапии. – М.: Институт Общегуманитарных исследований, 2004. – 384 с.
Сименс Х. Практическое руководство для Гештальт-терапевтов. Пер. Голландського – СПб.: «Издательство Пирожкова», 2008. – 168 с.
Филиппсон П. Self в отношениях. – М.: «Добросвет», «Издательство «КДУ», 2014. – 272 с.
Yontef G / G. M. Yontef. Awareness, Dialogue and Process: Essays on Gestalt therapy. – The Gestalt Journal Press, — New York. – 1993 – P.148-
Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5. —5th ed. — Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, American Psychiatric Association. – 2013. – 920 p.